مشخصات کلی

کارکرد 190 برگ
دستگاه های سازگار Hp DESKJET: 1000, 2510, 1050, 2050, 3000, 3050